Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów Gimnazjum

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:

 1. Gabriela Ciałowicz - klasa 3 a
 2. Martyna Maćkiewicz - klasa 3 a
 3. Natalia Miszczyk - klasa 3 a
 4. Julia Zagrodzka - klasa 3 c

Nauczyciel uczący: Barbara Waszuk

Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

 1. Jakub Bentkowski - klasa 8 a
 2. Mateusz Duliban - klasa 8 a
 3. Gabriela Margul - klasa 8 a
 4. Szymon Cerek - klasa 8 b
 5. Oliwia Ciszewska - klasa 8 b
 6. Franciszek Paluch - klasa 8 c

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się:

 1. Mateusz Duliban - klasa 8 a

Nauczyciele uczący: klasa 8 a – Barbara Waszuk, klasa 8 b i 8 c – Monika Szczygieł