W poniedziałek, 2 września tradycyjnie już na hali sportowej, zebrała się najmłodsza część naszej społeczności szkolnej aby powitać nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, uczennice z klasy II piękną recytacją wprowadziły nas w realia życia szkolnego.

    Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Lepiarczyk, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, szczególnie zaś tych, którzy po raz pierwszy przekraczają próg naszej szkoły. Na koniec Pani Dyrektor Monika Maćkiewicz przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Obie Panie życzyły wszystkim wielu sukcesów. Uroczystość prowadzili przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego.

Tekst: I. Żarkowska