W dniu 27 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja osób przebywających na terenie ZSO w Słomnikach. Na początku 4 lekcji rozległ się sygnał alarmu, po którym uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili budynek szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a pogoda dopisała. Po sprawdzeniu stanu osób ewakuowanych Pani dyrektor odwołała alarm i uczniowie powrócili do sal.

Tekst: Ewelina Szwed