Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęto od uczestnictwa w Mszy Świętej, która odbyła się 1 września w kościele parafialnym w Słomnikach.

     Dyrekcja, grono pedagogiczne i licznie zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami dziękowali za wspaniały i bezpiecznie przeżyty okres wakacji oraz prosili o potrzebne łaski, wytrwałość i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.

     Uroczystego charakteru mszy dodawała obecność pocztu sztandarowego naszej szkoły.

Tekst: Iwona Żarkowska