Rozstrzygnęliśmy konkurs ekologiczno - plastyczny STOP SMOG! Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne o głębokim przesłaniu skierowanym do dorosłych mieszkańców naszego miasteczka i okolicy!

     Wspólnie walczmy ze smogiem! Patronat nad konkursem sprawował lokalny ekodoradca - pani Magdalena Gzyl - fundator nagród głównych.

Zdjęcia i tekst: BW