Nauczyciele, dzieci i młodzież z naszej szkoły biorą udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

   Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

   8 listopada cała szkoła uczestniczyła w marszu „Stop przemocy”, który był jednym z działań w ramach kampanii.  Uczniowie wzięli także udział w gminnym konkursie pt.: „Rodzina bez przemocy”. O jego wynikach już wkrótce…

Autor: Joanna Szlachta