26 czerwca nie organizuje się uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

  Świadectwa szkolne wydawane będą uczniom lub ich rodzicom/opiekunom prawnym w sekretariacie wg następującego harmonogramu:

  •  kl. VIII a – piątek, 26 czerwca, w godz. 9.00-11.00 uczniowie o nr z dziennika 1-12, w godz. 11.00 – 13.00 uczniowie o nr z dziennika 13- 23.
  •  kl. VIII b – piątek, 26 czerwca, w godz. 13.30-15.00 uczniowie o nr z dziennika 1-12, w godz. 15.00 – 17.00 uczniowie o nr z dziennika 13 - 23.
  •  z pozostałych klas w terminie 1-10 lipca oraz od 24 sierpnia w godz. pracy sekretariatu szkoły.

   Przy wejściu do szkoły proszę o stosowanie się do zaleceń pracownika ZSO, wchodzić w maseczce i dezynfekować ręce. 

  Wypożyczony na czas edukacji zdalnej sprzęt komputerowy można będzie zwracać do szkoły od dnia 1 lipca br.