Spotkanie uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września odbędzie się na dziedzińcu szkolnym według harmonogramu:

Klasy 4, 5, 6a, 6b – godz. 8.15
Klasy 6c, 6d, 7, 8 - godz. 8.45
Klasy 2, 3 - godz. 9.15
Klasy 1 , 0 – godz. 9.45 przychodzą z rodzicami. Po części ogólnej idą z wychowawcą do klasy i szatni.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września nie ma dowozu i odwozu dla uczniów.

Od 2 września dowóz i odwóz odbywa się według następującego harmonogramu:

Dowóz - na 7:30 przy szkole

Odwóz - po 6 lekcji o 13:45

           - po 8 lekcji o 15:40