29.09.2020 roku wybieraliśmy nowy Samorząd Uczniowski. W wyborach uczestniczyła cała społeczność szkolna. Były listy wyborców, karty do głosowania, pakiety wyborcze. Wybory poprzedziła kampania plakatowa.


     Decyzją większości, w ścisłym zarządzie znaleźli się: Szymon, Zofia i Justyna.
Zwycięzcom GRATULUJEMY i życzymy wielu pomysłów, niegasnącego zapału i realizacji obietnic przedwyborczych. Przypominamy, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Nad całością czuwały uczennice z klas 8: Ania, Amelia, Gabrysia wraz z opiekunami SU.

Tekst i zdjęcia: (bw)