11 grudnia 2020r. został rozstrzygnięty Diecezjalny Konkurs Katechetyczny „Każdy Świętym zostać może, pomyśl, co Ci w tym pomoże” zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach. W konkursie wzięły udział zarówno dzieci w wieku od 4 lat do III klasy szkoły podstawowej, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej, jak również starsi uczestnicy z klas IV- VIII, którzy zaproszeni zostali do przygotowania pracy pisemnej o tematyce podane w tytule konkursu.

   Inspiracją do refleksji na temat osobistej drogi do świętości, byli dla uczestników święci, których na ołtarze wyniósł Św. Jan Paweł II. Pontyfikat tego wielkiego papieża był szczególny pod względem ilości oraz różnorodności świętych wyniesionych do chwały ołtarzy. W ich gronie znalazły się bowiem nie tylko osoby, które swoje życie oddały na własność Bogu pełniąc służbę kapłańską i zakonną, ale również ludzie świeccy, realizujący swoje powołanie do świętości służąc bliźnim swoją pracą, uczciwością, życzliwością i miłością w codzienności.

   Katechezy wprowadzające w temat konkursu miały za zadanie pokazać, że każdy może zostać świętym kierując się w życiu codziennymi przykazaniami Bożymi i wskazaniami zawartymi w Piśmie Świętym. Ukazane w nich postaci m.in. Św. Hiacynta i Franciszek- Pastuszkowie z Fatimy, bł. Anieli Salawy, Św. Brata Alberta, Św. Królowej Jadwigi, stały się dla nas widocznym znakiem, że można, będąc zwyczajnym człowiekiem realizującym wytrwale swoje ziemskie powołanie, stać się niezwykłym w oczach Boga. Pomimo trudnego czasu ograniczeń związanych z pandemią oraz nauką zdalną, do udziału w konkursie zgłoszono niemal 90 prac z 20 szkół z obszaru Diecezji Kieleckiej.

Wyniki Diecezjalnego Konkursu Katechetycznego - pobierz       

Laureaci konkursu otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez naszych sponsorów: Wydawnictwo „Promyczek”, Wydawnictwo „Jedność”, Dom Wydawniczy „Rafael”, Wydawnictwo „Św. Wojciech”, Wydawnictwo „Edycja Św. Pawła”, Wydawnictwo „Pallottinum”, Wydawnictwo „Esprit”, którym pragniemy serdecznie podziękować. Słowa wdzięczności kierujemy również do Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela- Edycja Kielecka” oraz Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Słomniki „Głos Słomnik” za objęcie naszego konkursu patronatem medialnym. 

Św. Jan Paweł II, którego 100-lecie urodzin obchodziliśmy w tym roku, bardzo często przypominał nam, że bycie świętym nie jest czymś nieosiągalnym, ale naszym najważniejszym powołaniem. Niech ten czas zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego i nas pobudzi do refleksji nad naszą osobistą drogą życia, którą podążamy ku świętości.

 Internetowa galeria prac plastycznych - kliknij

Tekst: Justyna Domagała