Małopolski Konkurs “Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne” rozstrzygnięty!

Juliusz Przecherka z klasy 7a otrzymał II nagrodę. 

  Celem projektu była edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnej konsumpcji oraz zaangażowanie młodzieży do włączenia w swoje ekologiczne działania seniorów.

   W ramach projektu podczas zajęć z  geografii prowadzonych przez Grażynę Dubiel odbyły się  warsztaty edukacyjne dotyczące problemów: marnowania zasobów wodnych, niewłaściwej segregacji odpadów, marnowania żywności, nieodpowiedzialnej konsumpcji. Każdy warsztat kończył się  propozycją dodatkowego  zadania domowego dla uczniów. Najciekawsze opracowania zostały przesłane do organizatora konkursu.