Drukuj
  1. Umowy na dyżur wakacyjny będą gotowe do podpisania u   intendentki od dnia 29.06.2021 r.
  2. Opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych należy dokonać  najpóźniej w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola na rachunek bankowy nr 8886140001000000004200107  w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię dziecka - opłata za dyżur wakacyjny.