24 kwietnia uczniowie klas czwartych uczestniczyli w szkolnym konkursie "Wierszyki łamiące języki". Każdy uczestnik brał udział w dwóch konkurencjach: w pierwszej losował zdanie, które było łamańcem językowym, a w drugiej wierszyk. Zadanie konkursowe polegało na pięknym i poprawnym przeczytaniu wylosowanych tekstów. Jury zwracało uwagę na: poprawność językową, dykcję i artykulację oraz tempo i płynność czytania.

     Rywalizacja była bardzo wyrównana dlatego potrzebna była dogrywka, która wyłoniła zwycięzców.
I miejsce - Nikola Bodzioch kl. 4b
II miejsce - Jan Ciszewski kl. 4a
III miejsce - Wojciech Cieśla kl. 4c

Pozostali uczestnicy konkursu, którzy wykazali się w pięknym czytaniu i dzielnie ze sobą konkurowali to: Karol Ciszewski, Jan Misiura, Igor Gąsior, Julia Kądziołka, Hubert Rachwaniec i Fabian Sikora.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Tekst: Agnieszka Miłek
Zdjęcia: Natasza Łączny

 Galeria zdjęć