„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu TIK:

   W latach 2017-2018 z programu skorzystało ponad 9000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 128 mln zł dofinansowania. W 2019 r.  z dofinansowania ma skorzystać do 4999 szkół podstawowych.

   Jedną z nich jest nasza szkoła.  Złożony przez nas wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uzyskaliśmy wsparcie finansowe na realizację projektu. Z otrzymanej dotacji, we wrześniu zostało zakupionych do sal lekcyjnych 10 nowych projektorów, które na co dzień uatrakcyjniają i unowocześniają nam zajęcia.