W tym roku szkolnym na zajęciach warsztatowych dzieci z klas pierwszych realizowały program "Nie pal przy mnie, proszę". Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

    Cel główny programu:  Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

    Na zajęciach warsztatowych dzieci  poznały główną bohaterkę - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na każdych zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu.. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki oraz układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. W naszej szkole organizowane były spotkania z pielęgniarką i pedagogiem, podczas których poruszana była tematyka antytytoniowa. Podczas lekcji zdalnych  realizowana była część zajęć, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która dotyczyła zarówno palenia czynnego jak i biernego.

   Podsumowaniem programu było przygotowanie przez uczniów klas pierwszych i ich rodziców plakatów, w których poruszona została tematyka antytytoniowa. Niestety przemarsz z plakatami ulicami naszego miasta, który mieliśmy w planie nie odbył się ze względu na okres pandemii. Prace uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły oraz na szkolnym facebooku. Nie udało nam się zorganizować wystawy prac na Pikniku Rodzinnym, który był zaplanowany ale ze względu na obecną sytuację nie odbędzie się.

   Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji oraz być może swoim zachowaniem wpłyną na ograniczenie palenia papierosów przez osoby z ich otoczenia.

   Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców.

Koordynator programu: Jolanta Piwowarczyk