Od  wrześniu 2018 roku dzieci z oddziałów „zerowych” brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Program ten był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków  - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

   Temat, jakże ważny i poważny  - jednak powinien być również zrozumiały dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny  to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

    Głównymi założeniami projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej.

     W ramach programu „zerówkowicze” pod opieką koordynatora (wychowawcy) musiały wykonać szereg zadań, m.in.: zorganizować apel i inscenizację z okazji 11 listopada, nauczyć się piosenek, zabaw, tańców i wierszy o tematyce ludowej oraz zorganizować kącik „Piękna nasza Polska cała”. Dodatkowo, w celu poznania historii Słomnik dzieci wzięły udział w warsztatach w Muzeum Ziemi Słomnickiej pt. „Jak Kazimierz Wielki Słomniki zbudował”. Młodzi patrioci włączyli się również w ogólnopolską akcję „Napisz Kartkę Bohaterom” w ramach, której wysłały pocztówki z podziękowaniami za wolną ojczyznę uczestnikom Powstania Warszawskiego.

     Udział w projekcie otworzył serca i ukazał piękno naszej Ojczyzny. Wszyscy jesteśmy dumni z bycia Polką i Polakiem, już od najmłodszych lat.

Tekst: Alina Trzęsiec