W roku szkolnym 2018/2019 dwie grupy tj. klasy II c i III a z wychowawczyniami podjęły się zadań w IX edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy.

   Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”.

Polecamy platformę: http://www.aktywniepozdrowie.pl/

Tekst: E. Doniec