Rekrutacja do klas pierwszych

 • Termin składania dokumentów od 2 marca do 31 marca 2021r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
  12 kwietnia 2021r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2021r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 kwietnia 2021r.
 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie
  Szkoły Podstawowej w Słomnikach tj. Słomniki, Wesoła, Miłocice, Prandocin - Wysiołek.
 2. Rodzice dzieci z obwodu szkoły składają kartę zgłoszenia.
 3. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej oraz załącznik z oświadczeniami.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 5. W przypadku, gdy kandydatów spoza obwodu szkoły, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli wniosek najwcześniej.

   W związku z trwającym stanem epidemii wnioski prosimy przesłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując rekrutacja-klasa pierwsza

  Załączniki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji – kliknij

Regulamin rekrutacji – kliknij

Zgłoszenie do klasy pierwszej – kliknij

Wniosek do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu) – kliknij

Załącznik do wniosku do klasy pierwszej - Oświadczenia - kliknij