Rekrutacja na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022 przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Od 10 maja do 31 maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w sekretariacie dyżurującej placówki.
  2. Do 03 czerwca b. r. - zostaną udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy z dyrektorem dyżurującego przedszkola o korzystaniu z opieki wakacyjnej do 10 czerwca b.r. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  4. Wniesienie  opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych na podstawie umowy następuje najpóźniej w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
  5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu przelewem na podany numer konta w terminie do 30 września bieżącego roku.
  6. Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą dostępne w sekretariacie dyżurującego przedszkola w dniu 15 czerwca b.r.

 

Załączniki do pobrania: