SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW  ZSO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący - Grzegorz Kowal
Zastępca przewodniczącego - Elżbieta Jednaka
Skarbnik - Aneta Sikorska
Sekretarz - Agata Udziela
Członkowie - Tomasz Czaja, Jan Marszałek, Karolina Więcek

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Iwona Ciszewska - Kura
Członkowie - Magdalena Kubala, Edyta Zagrodzka