Prezydium  Rady Rodziców roku szkolnym 2021/2022 

Aneta Sikorska                       - przewodnicząca

Arkadiusz Smach                  - zastępca przewodniczącego

Katarzyna Wiorek                 - skarbnik

Beata Korus                           - sekretarz

Agnieszka Tyrkalska             - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna 

Paulina Gaździcka                 – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Monika Ozimkowska              - członek komisji rewizyjnej