Beata Korus                                   - przewodnicząca

Monika Ozimkowska                     - zastępca przewodniczącego

Katarzyna Wiorek                         - skarbnik

Katarzyna Beliczyńska - Gajos   - sekretarz

Barbara Janas                               - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna 

Elżbieta Nowak                            - przewodnicząca komisji rewizyjnej

Małgorzata Gąsiorek                    - członek komisji rewizyjnej