1. TYTUŁ INNOWACJI

EKO-SAMORZĄD – EKO-SZKOŁA

II. DANE O INNOWACJI

Autor innowacji: Natasza Łączny, Barbara Waszuk

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Czas realizacji: Rok szkolny 2020/2021

Typ innowacji: Dydaktyczno-wychowawcza (ekologiczna)

Zasięg innowacji: Środowisko szkolne i lokalne (Gmina Słomniki)

 

III. SPOSÓB REALIZACJI

Wprowadzenie innowacji przewiduje aktywizujące metody i formy pracy, zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi i środowiska lokalnego.

Innowacja będzie realizowana poprzez:

 1. akcje ekologiczne,

 2. wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Ziemi),

 3. konkurs z zakresu ekologii lub ochrony środowiska,

 4. lekcję w terenie,

 5. warsztaty,

 6. wystawy,

 7. ulotki,

 8. gazetkę ścienną,

 9. edukacyjny film z zakresu ekologii lub ochrony środowiska.

 

IV. KRÓTKI OPIS NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH

Innowacja jest wynikiem ubiegłorocznych działań Samorządu Uczniowskiego, kiedy to uczniowie wzięli w swoje ręce organizację i prowadzenie akcji samorządowych. W roku bieżącym zaproponowali zajęcie się problemami ekologii i ochrony środowiska na terenie szkoły i gminy. Członkowie Samorządu postanowili zdobyć certyfikat EKO-SZKOŁA 2021.

Doświadczenia i umiejętności, które uczeń zdobędzie podczas zajęć przyczynią się do:

 1. wzrostu świadomości ekologicznej wśród uczniów i środowiska lokalnego

 2. poszerzenia wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 3. podniesienia umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i TIK.