Zorganizowane szkolnictwo w naszym niewielkim miasteczku datowane jest już na rok 1821. W kronice szkolnej odnotowano fakt istnienia w tym czasie szkółki utrzymywanej przez światłych obywateli Słomnik. 
W aktach nie ma nazwisk nauczycieli, którzy w tej szkółce uczyli i jakich przedmiotów, oraz gdzie się ona mieściła. Dzieci uczęszczały do niej w miesiącach zimowych, od 15 października do 15 kwietnia. Nauka trwała początkowo przez 3 zimy, a od 1900 roku przez 4 zimy. 

     Od 1876 roku szkoła mieściła się w budynku parafialnym znajdującym się obok kościoła (była to 4-klasowa szkoła kooedukacyjna). W roku 1916 szkoła otrzymała pomieszczenia w dawnych koszarach wojsk kozackich. W budynku tym było 7 sal lekcyjnych oraz kancelaria.

     Od 1 listopada 1918 roku na mocy decyzji ówczesnej Rady Szkolnej podzielono szkołę mieszaną elementarną na dwie publiczne 4-klasowe szkoły elementarne samodzielne: męską i żeńską. 
W czerwcu 1919 roku ta sama Rada Szkolna przemianowała istniejące już placówki oświatowe na siedmioklasową szkołę męską i pięcioklasową żeńską. 
8 września 1927 roku uroczyście oddano do użytku nowy budynek dla siedmioklasowej Szkoły Publicznej Nr 1 w Słomnikach.
      
    W
 grudniu 1934 roku zorganizowany został przez Radę Pedagogiczną Uniwersytet Niedzielny; wykłady odbywały się w każdą niedzielę do końca marca 1935 roku. Frekwencja stała wynosiła około 100 mieszkańców.


    Po wybuchu II wojny światowej rozpoczęcie roku szkolnego przesunięto na 11 września, ale ze względu na zajęcie szkoły przez wojsko (23 września), nauka rozpoczęła się 9 października. Z dniem 20 stycznia 1940 roku zostały wycofane dotychczasowe podręczniki do nauki języka polskiego, historii, geografii i arytmetyki. W tym dniu usunięto ze szkoły młodzież pochodzenia żydowskiego. 
Pod koniec kwietnia 1944 roku budynek szkoły zajęły wojska niemieckie na kwatery wojskowe. Naukę kontynuowano w dalszym ciągu - w sześciu pobliskich stodołach wynajętych od właścicieli do żniw - na ławkach wyrzuconych ze szkoły na podwórze. W takich warunkach zakończono rok szkolny 28 czerwca 1944 roku. 
Następny rok szkolny rozpoczął się w trzech wynajętych lokalach mieszkalnych. 24 stycznia 1945 roku wojska radzieckie zajęły miasto. Odzyskany budynek szkolny szybko przywrócono do porządku i już 3 lutego 1945 roku rozpoczęto w nim naukę na nowo.

     Lata powojenne, to stały rozwój tutejszej placówki. 
Już w 1954 roku istniała biblioteka szkolna licząca 1500 tomów - do szkoły uczęszczało wówczas 410 uczniów. W tym samym roku otwarto przy szkole świetlicę z wyżywieniem (limit na 40 dzieci). 
W roku 1967 decyzją władz oświatowych połączono Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2; utworzono jedną szkołę - Szkołę Podstawową w Słomnikach. Połączone szkoły otrzymały wkrótce nowy, trzypiętrowy budynek - używany do dnia dzisiejszego - uroczyste otwarcie nastąpiło 22 października 1967 roku. 
Przy nowej szkole otwarto świetlicę z dożywianiem dla 75 dzieci. Początkowo w nowym budynku uczyły się klasy od IV - VIII, natomiast klasy młodsze i oddziały przedszkolne pozostały w starym budynku. W roku szkolnym 1973/74 nastąpiła kolejna zmiana w oświacie. Powstała w Słomnikach Zbiorcza Szkoła Gminna, w okolicznych wsiach powstały punkty filialne, zorganizowano dowóz dzieci z klas VII i VIII do Szkoły w Słomnikach.

    Od 1990 roku rozpoczęła się rozbudowa budynku szkolnego - a właściwie budowa drugiego budynku. W 1991 roku (jeszcze w budynku Zbiorczej Szkoły Podstawowej rozpoczęła naukę I klasa Liceum Ogólnokształcącego (po 40 latach powróciła do Słomnik szkoła średnia). Szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach (od 1994 już w dwóch połączonych budynkach). W 1999  roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących powstało Gimnazjum Publiczne. W 2001 roku odbyły się uroczyste obchody 10 lecia Liceum Ogólnokształcącego, natomiast swoje 10 lecie Gimnazjum Publiczne obchodziło w 2009 roku. 
W 2010 rozpoczęła się budowa nowoczesnej hali sportowej, zakończona w marcu 2011 roku.