Karta innowacji pedagogicznej 

 • Tytuł innowacji: Learning languages is fun - nauka języka angielskiego metodą projektu i prezentacji.
 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Barbara Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: do współpracy zapraszani są nauczyciele języków obcych.

Samorząd uczniowski: Samorząd Uczniowski klas starszych

Rada Rodziców:

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: ok. 200 uczniów klas 4-8 SP i 3 gimnazjum
 • Termin realizacji innowacji: 10.2018 – 20.06.2018
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno - metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: 

     Pracujemy na lekcjach metodą projektów i przynosi to widoczne efekty w coraz lepszych prezentacjach uczniowskichsmile. Języka uczymy po to, by się komunikować. Szkoła stwarza możliwość komunikowania się w czasie lekcji oraz zajęć dodatkowych. Dzisiaj sala lekcyjna zamieniła się w sklep, jutro zamieni się w salę kinową (uczniowie klas 7 i 8 tworzą filmiki), a za chwilę w ruchliwą ulicę. Do klas zaglądają stwory i bukiety wykonane z darów jesieni pięknie opisane w języku angielskim i niemieckim. Nauka powinna być celowa i powinna przynosić nam radość.