Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4, 5 I 2021

25, 26, 27 V 2021 - egzamin ósmoklasisty SP

4 VI 2021

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2020 - 1 I 2021

Ferie zimowe 15 - 25 II 2021

Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 IV 2021