Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 X 2019 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

31 X 2019 (za Piknik 2019)

20 XII 2019 - Wigilia szkolna

2, 3 I 2020

20 III 2020 - Pierwszy dzień wiosny - Dzień Kazimierzowski "Kaziki"

23 IV 2020 - egzamin ósmoklasisty SP

12 VI 2020 - dzień wolny odpracowany w dniu 30 V podczas Pikniku Rodzinnego

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 XII 2019 - 1 I 2020

Ferie zimowe 27 I - 9 II 2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 IV 2020