W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: „Z kulturą mi do twarzy.” Projekt trwał od 1 października 2020 r. do 14 maja 2021 r. i był organizowany pod patronatem MEN.

     Aby zrealizować projekt i otrzymać certyfikat należało wykonać minimum 20 zadań podzielonych na trzy moduły.

     W module I „W krainie muz” trzeba było wykonać przynajmniej 8 zadań. W module II „Piękno regionu” – 6 zadań i w module III „Kocham, lubię, szanuję” również 6 zadań.

   W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas IV b oraz IV c Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym.

   Kolejnym zadaniem, które wykonali, jest „Kodeks dobrego zachowania” (MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ), czyli ustalenie zasad panujących w grupie / klasie w formie pisemnej i ich konsekwentne przestrzeganie.

  W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach z klas IV b oraz IV c pod opieką nauczycielki języka polskiego, Agaty Skrzypczyk,  biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.