W ramach innowacji pedagogicznej „ Poczytaj mi Babciu” w piątek przed feriami klasę IIIa odwiedziła babcia Karola. Pięknie i przejmująco czytała jakże aktualną i ponadczasową baśń Hansa Christiana Andersena pt. „ Królowa Śniegu”. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem śledziły losy Kaya i Gerdy, a po wysłuchaniu baśni były pełne podziwu dla odwagi, uporu oraz wielkiej przyjaźni, która może pokonać wszystkie trudności. To były ciekawe i pouczające zajęcia. Serdecznie dziękujemy smile .

   W ramach innowacji pedagogicznej „Poczytaj mi Babciu” zaproszenie do klasy II c w okresie świąteczno  – noworocznym przyjęło sześć Babć. Każda zaproszona Babcia wprowadzała w inną tematykę.  Babcia Szymona Z. przeczytała uczniom baśń H. Ch. Andersena pt. „Krzesiwo” przypominając o roli ognia w życiu kolejnych pokoleń ludzi.

    4 czerwca w klasie I c odbyło się spotkanie z Babcią Filipa - Elżbietą Jednaką, która czytała wiersze Juliana Tuwima. Pierwszaki dopowiadali znane im fragmenty. Z każdego wiersza wyciągali trafne wnioski. Wspólnie z dziećmi zaproszona do klasy Babcia recytowała "Spóźnionego słowika". Spotkanie zakończyło się quizem utrwalającym znajomość wierszy J. Tuwima.

     7 czerwca w ramach projektu „Poczytaj mi Babciu” klasę I c odwiedziła  Babcia Justynki – Pani Michalina Bałazińska. Wprowadziła uczniów w lekturę Grzegorza Kazdepke  „Kuba i Buba”, czytając kolejne przygody bliźniaków. Mimo, iż bohaterowie często kłócą się i wymieniają odmienne poglądy to wszyscy zauważyli, że bardzo się kochają i nie mogą bez siebie żyć. Śmieszne sytuacje, zabawne dialogi wprowadziły uczniów w dobry nastrój. Pierwszaki  zgodnie stwierdzili, iż dalsze przygody Kuby i Buby są doskonałą lekturą na wakacyjne dni.

   Klasa II b gościła Babcię Ignasia, która w ramach innowacji pedagogicznej „Poczytaj mi babciu” zachwyciła nas pięknym czytaniem legend o Popielu, Smoku wawelskim i opowiadaniem „Zaczarowana zagroda”.

Dziękujemy smile

    W ramach innowacji pedagogicznej ”Poczytaj mi babciu” w dniu 10 grudnia klasę III a odwiedziła Babcia Kacperka. W pięknie udekorowanej sali, przy ozdobionej choince i w przedświątecznym nastroju czytała baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Dzieci w skupieniu i z ogromnym zainteresowaniem słuchały baśni, dzieliły się wrażeniami, oraz tworzyły własne zakończenia.

         Od 1 listopada  2016 roku do chwili obecnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego realizują innowację „Poczytaj mi babciu”.  Głównym celem tej innowacji jest:

 • popularyzacja czytelnictwa i wartości literatury wśród dzieci, rozbudzanie pasji czytania,
 • propagowanie wśród dzieci literatury polskiej i piękna mowy ojczystej,
 • zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą,
 • korzystanie z biblioteki szkolnej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; wyrabiania nawyku dbania i szanowania książek,
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej,
 • włączenie rodziców, dziadków w życie szkoły,
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka,
 • zaktywizowanie uczniów do działań twórczych i ich propagowanie w środowisku lokalnym,
 • odkrywanie i pielęgnowanie młodych talentów artystycznych, literackich, plastycznych.