Szkoła Podstawowa w Słomnikach we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, realizuje projekt “Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0.” Opiekunami uczniów z ramienia szkoły są nauczycielki: Dorota Ciałowicz, Grażyna Dubiel, Natasza Łączny i Jolanta Piwowarczyk.