Od września 2019 roku realizujemy projekty w ramach godzin wychowawczych. Uczymy się współpracy, emocji i akceptacji. Tworzymy zespoły zadaniowe, prowadzimy dyskusje, rozwiązujemy problemy.

     W tym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu Fundacji Uniwersytet Dzieci. Fundacja ta już od 2007 roku rozbudza dziecięcą ciekawość i upowszechnia nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie.

     Działa w dwóch obszarach: organizuje sobotnie zajęcia z naukowcami w 5 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzuje w szkołach autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie).