Od roku szkolnego 2017/2018  programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zastąpiono „Programem dla szkół”, który jest realizowany w naszej szkole w klasach I – V. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie młodzieży owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

      Wśród działań towarzyszących zorganizowano w szkole między innymi:

- Dzień Owocowo – Warzywny w klasach 0 - III pod hasłem „Owoce i warzywa na świątecznym stole”. Każda klasa zgodnie ze scenariuszem przygotowała wybraną owocowo – warzywną potrawę oraz projekt plastyczny świątecznego stołu, na którym dominowały owoce i warzywa.

- Konkurs na wykonanie pracy plastycznej „Wesołe owoce i warzywa”. Zebrano łącznie 46 prac plastycznych. Każdy uczeń klas 0 – III głosował na jego zdaniem najlepszą, najciekawszą pracę. Wszystkie złożone prace zostały wyeksponowane na korytarzu III piętra.

- Uczniowie  ZSO podczas Pikniku Rodzinnego mogli degustować zdrowe, owocowo - warzywne sałatki.

- Podczas wspólnych śniadań w klasach zwracano uwagę na rolę warzyw, owoców, naturalnych soków, mleka i przetworów mlecznych w odżywianiu każdego dziecka i dorosłego.

- W ramach edukacji wczesnoszkolnej każda klasa I - III poświęciła przynajmniej jeden dzień na tematykę zdrowego odżywiania.