Karta innowacji pedagogicznej 

 • Tytuł innowacji: SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI – ZDOBYWCY MARZEŃ
 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk, Monika Maćkiewicz, Gabriela Blarowska, Małgorzata Gas - Wlazło, Michał Miszczyk

Samorząd uczniowski: Samorząd Uczniowski klas starszych

Rada Rodziców:

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: około 200 uczniów
 • Termin realizacji innowacji: 09.2016 – 20.06.2017 – innowacja skierowana była do uczniów klas VI oraz I-III gimnazjum i LO, od 2017 roku objęła swoim działaniem wszystkich uczniów ZSO
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno-metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak – innowacja jest dotowana ze środków pozyskiwanych w formie dotacji gminnej na podstawie składanych projektów w Urzędzie Gminy.
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: