Karta innowacji pedagogicznej 

  1. Tytuł innowacji: ‘Rodzice dzieciom bajki piszą…”
  2. Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Diana Tochowicz
  3. Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele:

Samorząd uczniowski:

Rada Rodziców:

  1. Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 20
  2. Termin realizacji innowacji: od września 2018 roku do czerwca 2019 roku, a może dłużej, czyli do czerwca 2021 roku…
  3. Rodzaj innowacji:
  • programowa
  • organizacyjna
  • metodyczna
  1. Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań

    Klasa I c naszej  szkoły od września 2018 roku realizuje projekt ,,Rodzice - dzieciom". Rodzice uczniów tej klasy spotykają się cyklicznie i wspólnie redagują kolejne części bajki o przygodach rodzeństwa - Basi i Karola. W czasie, gdy rodzice piszą bajkę, dzieci uczestniczą w różnorodnych zabawach i grach dydaktycznych prowadzonych przez wychowawcę - panią Dianę Tochowicz. 

    Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 r.