14.12.2019 - Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w pięknym koncercie zorganizowanym przez Fundację Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO.

13.12.2019 - Dzięki uprzejmości Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie 80 naszych uczniów zostało przeszkolonych z zakresu Pierwszej pomocy.

     25.11.2019 - Dziękujemy fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" i pani Halinie Walce za zaproszenie na wspaniały koncert. Pawbeats Orchestra to coś więcej niż koncert - to wydarzenie muzyczne.

21.11.2019 - Życzliwym jest się każdego dnia. Bądźmy życzliwi nie tylko od święta, dzielmy się dobrem, uśmiechem, wsparciem, miłością, rozmową, ciepłą strawa każdego dnia. My dzielimy się radością i uśmiechemsmile

     Nie myślcie sobie, że reklamujemy jakiś sklep, czy fotografujemy wnętrza rezydencji. To nasza szkoła i kąciki na I, II i III piętrze.

Karta innowacji pedagogicznej 

 • Tytuł innowacji: POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – Samorząd Uczniowski w klasach IV - VIII
 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk, Jerzy Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Uczniowie: cała społeczność szkolna, której działania koordynują liderzy Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciele: dyrekcja, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Rada Rodziców

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: ok. 200 uczniów klas IV - VIII SP
 • Termin realizacji innowacji: 09.2019 – 20.06.2020
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno - metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy