Od  wrześniu 2018 roku dzieci z oddziałów „zerowych” brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Program ten był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków  - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.