Patronem naszej szkoły został wybrany Kazimierz III Wielki. Uroczystość nadania imienia Szkole odbyła się w dniu 12 października 2003 roku.

  Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej; ostatnim z dynastii Piastów. 

  Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą, jak ojciec, naturą. Władysław Łokietek pozostawił synowi państwo nie skonsolidowane wewnętrznie, zniszczone wojnami i śmiertelnie zagrożone od zewnątrz. Śląsk, Pomorze, Kujawy i Mazowsze pozostawały poza granicami Polski. 

  Mając w chwili śmierci ojca 23 lata, niezwłocznie koronował się na króla i natychmiast przystąpił do rozwiązywania problemów pozostawionych mu przez ojca. Aby zrealizować cel nadrzędny, jakim było ułożenie stosunków z wrogimi państwami i wzmocnienie pozycji międzynarodowej Polski, stosował politykę doraźnych ustępstw. Tym samym zyskiwał czas na powiększenie potencjału gospodarczego i militarnego. 

  Za jego panowania zaszły na polskich ziemiach istotne zmiany gospodarcze. Europa Zachodnia przeżywała kryzys i Polska stała się atrakcyjnym obszarem dla ówczesnych przedsiębiorców. Umiał wykorzystać sprzyjające okoliczności i patronował lub organizował różne przedsięwzięcia gospodarcze. Sprowadzał np. fachowców finansistów, Żydów i Włochów, Niemców i Ormian. Napływał do Polski i kapitał i ludzie. Król zakładał nowe miasta i wsie, modernizował stare i budował nowe zamki. 

  Nie sposób tutaj nie wspomnieć o tym, co patron naszej szkoły zrobił dla Słomnik. Pierwsze wzmianki o Słomnikach jako osadzie myśliwskiej i stacji kupieckiej pochodzą z 1287 roku. W 1335 roku król Kazimierz Wielki ufundował Kościół, a w 1358 roku nadał osadzie prawa miejskie, niemieckie. 

 W czasie swego panowania, Kazimierz Wielki zjednoczył większą część ziem etnicznie polskich, doprowadził do wzmocnienia pozycji króla w państwie, m.in. poprzez wprowadzenie nowego systemu zarządzania. Przeprowadził kodyfikację praw, wydając statuty wiślickie i piotrkowskie, zreorganizował siły zbrojne - za jego panowania powstało około 70 punktów obronnych, dbał o rozwój osadnictwa, wprowadził reformy pieniężne i podatkowe, zmodernizował i rozwinął kraj gospodarczo. Zadbał o rozwój nauki, m.in. w 1364 roku założył pierwszy w Polsce uniwersytet: Akademię Krakowską.
Rozwijał się handel. Polska stała się jednym z wygodniejszych szlaków lądowych łączących Bliski Wschód z Niderlandami i Anglią. Polskie miasta zostały członkami Hanzy. Kazimierz, kosztem cudzoziemców, popierał swoich poddanych. 

  Reasumując wszystkie fakty z życia władcy można śmiało powiedzieć, że przydomek "Wielki" jaki został mu nadany był jak najbardziej zasłużony. Potwierdza to przysłowie: "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". 

  Zmarł, nie pozostawiwszy męskiego potomka w 1370 roku, w wieku 60 lat.