Tradycyjnie już, od kilku lat przyłączamy się jako szkoła do Narodowego Czytania. Wprawdzie czytanie wybitnych dzieł  literatury polskiej przypada na pierwszy weekend września, ale nikt chyba nie ma wątpliwości, że na dobrą literaturę zawsze powinien znaleźć się czas.

     W dniach 16 - 21.09.2018 roku uczniowie klas III gimnazjum i VIII SP wraz ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły w Smrokowie udali się w Sudety, by tam zgłębiać wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Wspólny wyjazd okazał się wielkim sukcesem.

Karta innowacji pedagogicznej

 Tytuł innowacji: OBLICZA OJCZYZNY – BO WOLNOŚĆ JEST W NAS

 • Imię i nazwisko autora/autorów innowacji: Natasza Łączny, Renata Natkaniec, Maria Szczepaniak, Barbara Waszuk
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

Nauczyciele: Jerzy Waszuk, Monika Maćkiewicz, Maria Jakubek, Michał Miszczyk,  wychowawcy klas 3 gimnazjum i 8 SP

Samorząd uczniowski: Samorząd Uczniowski klas starszych

Rada Rodziców: Elżbieta Jednaka, Agnieszka Harmaj

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: bezpośrednio zaangażowanych
  w realizacje zadań innowacji – ok 200, pośrednio – cala społeczność ZSO
  w Słomnikach
 • Termin realizacji innowacji: 09.2016 – 20.06.2017 – innowacja skierowana była do uczniów gimnazjum i LO, od 2018 roku objęła uczniów klas VII, a od 2018 całą szkołę
 • Rodzaj innowacji: Innowacja mieszana: organizacyjno - metodyczna
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • Tak innowacja jest dotowana z pozyskiwanych funduszy z Urzędu Miejskiego w Słomnikach (dotacja gminna, GKRPA, MOPS oraz sponsorzy indywidualni i firmy)
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: