I. TYTUŁ INNOWACJI

„Szlifowanie diamentów czyli międzyprzedmiotowe łamanie głowy”

Link do padletu - kliknij

 

II. DANE O INNOWACJI

Autor innowacji: Katarzyna Lupa, Natasza Łączny

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Czas realizacji: Rok szkolny 2020/2021

Typ innowacji: metodyczna

Zasięg innowacji: uczniowie klas IV –VIII, przedmioty: biologia, geografia, przyroda, matematyka

III. KRÓTKI OPIS NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH

W dzisiejszej szkole uczniom i rodzicom nauka nieodzownie kojarzy się nie ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności ale przede wszystkim ze zdobywaniem ocen. Ocena przesłania cel nadrzędny nauki. Brak oceny za wykonane zadanie demotywuje uczniów do pracy. Uczniowie uczą się dla ocen! Innowacja ma na celu odczarowanie tej sytuacji. Chcemy pokazać uczniom, że ocena nie determinuje ich jako osoby i nie mówi o tym, co potrafią. Chcemy, aby uczniowie zrozumieli, że uczą się dla siebie, potrafili określić co potrafią, co jeszcze powinni dopracować i do jakiego celu dążą. Taka forma motywowania sprawia również, że uczniowie biorą odpowiedzialność za swój rozwój, a także buduje w dziecku pozytywne nastawienia do szkoły i nauki oraz wspiera samodzielności i ciekawości świata.