Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach wzięli udział w projekcie „Szanujmy  energię” - zajęcia dla uczniów prowadzone przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który odbył się w Nowoczesnym Laboratorium OZE w Miękini.