Rekrutacja na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022 przebiega wg następującego harmonogramu:

 1. Od 10 maja do 31 maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w sekretariacie dyżurującej placówki.
 2. Do 03 czerwca b. r. - zostaną udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy z dyrektorem dyżurującego przedszkola o korzystaniu z opieki wakacyjnej do 10 czerwca b.r. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 4. Wniesienie  opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych na podstawie umowy następuje najpóźniej w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu przelewem na podany numer konta w terminie do 30 września bieżącego roku.
 6. Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą dostępne w sekretariacie dyżurującego przedszkola w dniu 15 czerwca b.r.

 

Załączniki do pobrania:

   Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone przy sekretariacie Szkoły Podstawowej w Słomnikach

WAŻNE! -Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej w Słomnikach 

    Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych /oddziałów przedszkolnych
od dnia 14 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2022 r składają oświadczenie woli 

BRAK POTWIERDZENIA WOLI PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNY ZE SKREŚLENIEM KANDYDATA Z LISTY 

Listy kandydatów przyjętych będą podane do wiadomości 25 kwietnia 2022r. 

Druki do pobrania:

Oświadczenie woli klasy I

Oświadczenie woli oddziały przedszkolne

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 • Termin składania dokumentów od 1 marca do 31 marca 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2022r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 kwietnia 2022r. 

Rekrutacja do klas pierwszych

 • Termin składania dokumentów od 2 marca do 31 marca 2022r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
  12 kwietnia 2022r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  od 14 kwietnia do 21 kwietnia 2022r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 2022r.