Prezydium  Rady Rodziców roku szkolnym 2021/2022 

Aneta Sikorska                       - przewodnicząca

Arkadiusz Smach                  - zastępca przewodniczącego

Katarzyna Wiorek                 - skarbnik

Beata Korus                           - sekretarz

Agnieszka Tyrkalska             - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna 

Paulina Gaździcka                 – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Monika Ozimkowska              - członek komisji rewizyjnej

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi dla:

Szkoły Podstawowej:

- 60 zł - I dziecko

- 30 zł - II dziecko

-    0 zł - III dziecko

 Wpłat należy dokonywać na:

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

16 1020 2892 0000 5102 0628 3875


SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW

 

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WIELKIEGO W SŁOMNIKACH 
  ul. Jana Pawła II 2, 32-090 SŁOMNIKI

 

Wpłat można dokonywać:

- przelewem

- w dowolnym oddziale banku PKO BP – bezpłatnie

na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę.  

  Zachęcając Rodziców do dokonywania wpłat przypominamy, że za 100% wpłaty klasy otrzymują zwrot 20% dokonywanych wpłat, które mogą przeznaczyć na swoje cele.

  Ze składek Rodziców dofinansowywane są m.in. pomoce naukowe, nagrody dla uczniów, konkursy i imprezy szkolne, pomoc socjalna dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne.

Dziękujemy

Prezydium Rady Rodziców