Paulina Wyrostek - przewodnicząca

Jolanta Kaczmarczyk - zastępca przewodniczącej

Marzena Kramarz - skarbnik

Beata Kwiecińska - sekretarz

Agnieszka Wiklik - członek prezydium

 

Komisja rewizyjna

Tomasz Czaja

Angelika Podsiadło

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 pozostaje bez zmian i wynosi:

- na pierwsze dziecko w rodzinie - 60 zł

- na drugie dziecko w rodzinie - 30 zł

- na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie - 0 zł

 Wpłat należy dokonywać na:

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

16 1020 2892 0000 5102 0628 3875


SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW

 

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WIELKIEGO W SŁOMNIKACH 
  ul. Jana Pawła II 2, 32-090 SŁOMNIKI

 

Wpłat można dokonywać:

- przelewem

- w dowolnym oddziale banku PKO BP – bezpłatnie

na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę.  

  Zachęcając Rodziców do dokonywania wpłat przypominamy, że za 100% wpłaty klasy otrzymują zwrot 20% dokonywanych wpłat, które mogą przeznaczyć na swoje cele.

  Ze składek Rodziców dofinansowywane są m.in. pomoce naukowe, nagrody dla uczniów, konkursy i imprezy szkolne, pomoc socjalna dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne.

Dziękujemy

Prezydium Rady Rodziców