SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW  ZSO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący - Grzegorz Kowal
Zastępca przewodniczącego - Elżbieta Jednaka
Skarbnik - Aneta Sikorska
Sekretarz - Agata Udziela
Członkowie - Tomasz Czaja, Jan Marszałek, Karolina Więcek

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Iwona Ciszewska - Kura
Członkowie - Magdalena Kubala, Edyta Zagrodzka

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi dla:

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

- 60 zł - I dziecko

- 30 zł - II dziecko

-    0 zł - III dziecko

 Wpłat należy dokonywać na:

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

16 1020 2892 0000 5102 0628 3875


SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW

 

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WIELKIEGO W SŁOMNIKACH 
  ul. Jana Pawła II 2, 32-090 SŁOMNIKI

 

Wpłat można dokonywać:

- przelewem

- w dowolnym oddziale banku PKO BP – bezpłatnie

na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę.  

  Zachęcając Rodziców do dokonywania wpłat przypominamy, że za 100% wpłaty klasy otrzymują zwrot 20% dokonywanych wpłat, które mogą przeznaczyć na swoje cele.

  Ze składek Rodziców dofinansowywane są m.in. pomoce naukowe, nagrody dla uczniów, konkursy i imprezy szkolne, pomoc socjalna dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne.

Dziękujemy

Prezydium Rady Rodziców