Terminy planowanych zebrań z rodzicami oraz dni otwartych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego 
w Słomnikach

w roku szkolnym 2018/2019:

 

13 IX 2018

22 XI 2018

3 I 2019

4 IV 2019

6 VI 2019