Terminy planowanych zebrań z rodzicami oraz dni otwartych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego 
w Słomnikach

w roku szkolnym 2019/2020:

 

12 IX 2019

21 XI 2019

16 I 2020 - dzień otwarty

2 IV 2020

10 VI 2020 - informacja o przewidywanych ocenach