W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach został zrealizowany program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”, który był adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie. uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

     Założeniem programu było przeprowadzenie zajęć w formie warsztatowej. Na zajęciach warsztatowych dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu,,Nie pal przy mnie proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki oraz układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. W naszej szkole zorganizowano spotkanie z pielęgniarką i pedagogiem, podczas którego poruszana była tematyka antytytoniowa. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która dotyczyła zarówno palenia czynnego jak i biernego. Dzieci z zapałem komentowały kolejne slajdy.
     Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu było przygotowanie przez uczniów klas I-III plakatów, w których poruszona została tematyka antytytoniowa. Zorganizowaliśmy również przemarsz z plakatami ulicami naszego miasta.
      Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W przyszłości równie chętnie przystąpimy do realizacji tego programu.


Koordynator programu
Jolanta Piwowarczyk