mgr Małgorzata Piotrowska – terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze. Na terenie szkoły zajmuje się wszechstronnym stymulowaniem rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych uczniów. Dąży m.in. do usprawniania u dzieci percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Godziny pracy:                                 

poniedziałek: 12:10 - 16:25

wtorek:          12:10 – 16:25

środa:            11:25 – 16:25

czwartek:       12:10 – 16:25

piątek:           12:10 – 16:25

 

Dyżury dla rodziców:

Pierwszy czwartek każdego miesiąca: 15:25 - 16:25