mgr Małgorzata Piotrowska – terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze. Na terenie szkoły zajmuje się wszechstronnym stymulowaniem rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych uczniów. Dąży m.in. do usprawniania u dzieci percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Godziny pracy:                                 

wtorek: 12:30 – 16.30

środa: 12:30 – 16.30

czwartek: 13:00 – 16:30

piątek: 7:30 – 12:00

 

 

Dyżur dla rodziców:          pierwszy czwartek każdego miesiąca: 15:30 – 16:30

                                            pierwszy piątek każdego miesiąca: 7:30  – 8:30