mgr Małgorzata Piotrowska – terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze. Na terenie szkoły zajmuje się wszechstronnym stymulowaniem rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych uczniów. Dąży m.in. do usprawniania u dzieci percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Godziny pracy:                                 

poniedziałek: 11:20 - 16:35

wtorek:        12:25 – 16:35

środa:          12:25 – 16:35

czwartek:     12:25 – 16:40

piątek:         12:25 – 16:35