mgr Małgorzata Piotrowska – terapeuta pedagogiczny prowadzący zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze. Na terenie szkoły zajmuje się wszechstronnym stymulowaniem rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych uczniów. Dąży m.in. do usprawniania u dzieci percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Godziny pracy:                                 

poniedziałek: 11:50 - 16:35

wtorek:          11:50 – 16:35

środa:            12:45 – 16:40

czwartek:       12:45 – 16:35

piątek:           11:50 – 16:35

 

Dyżury dla rodziców:

Pierwszy czwartek każdego miesiąca: 15:25 - 16:25