Dla wspólnego bezpieczeństwa, przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym:

  • przy wejściu do szkoły dezynfekujecie ręce,
  • zasłaniacie usta i nos w częściach wspólnych budynku (korytarze, biblioteka, sekretariat, toalety, szatnie) z wyłączeniem sal lekcyjnych,
  • dbacie o zachowanie dystansu społecznego
  • stosujecie się do zaleceń pracowników szkoły.

PROSIMY, DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM.