Ubezpieczenie od NNW dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach  na rok szkolny 2020/2021 „Ochrona z klasą”  w  InterRisk  Vienna Insurance Group.

  • Suma ubezpieczenia : 20 000zł
  • Składka roczna: 35zł
  • Numer polisy: EDU-A/P nr 082885

   Szczegółowe informacje na temat Ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), sposobu zgłoszenia szkody, formularz zgłoszenia szkody znajdują poniżej:

- Ogólne warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021- pobierz

- Druk zgłoszenia szkody - pobierz  

- Sposoby zgłaszania szkody - pobierz