Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski
  Niebo ziemi, niebu ziemia
  Wszyscy wszystkim ślą życzenia
  Drzewa ptakom, ptaki drzewom
  Tchnienie wiatru płatkom śniegu”

 

Ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz spokoju, radości i normalności, której wszyscy potrzebujemy

w nadchodzącym Nowym Roku

uczniom, absolwentom, rodzicom i przyjaciołom 

życzy dyrekcja i grono pedagogiczne ZSO w Słomnikach