Szkoła Podstawowa w Słomnikach we współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, realizuje projekt “Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0.” Opiekunami uczniów z ramienia szkoły są nauczycielki: Dorota Ciałowicz, Grażyna Dubiel, Natasza Łączny i Jolanta Piwowarczyk.

     Od października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Słomnikach odbywają się cotygodniowe zajęcia warsztatowe w ramach Pracowni „Satelita PK Słomniki Flying Lab” organizowane przez pracowników Politechniki Krakowskiej. Uczestniczą w nich dwie grupy wiekowe: uczniowie klas I – III oraz IV – VI. Podczas zajęć uczniowie rozwijają umiejętności potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Zajęcia podzielone są na obszary tematyczne  dostosowane do wieku oraz możliwości grupy: Stany skupienia i ich zmiana na przykładzie wody, Budowanie i programowanie robotów, Siła wiatru, Ładunki elektryczne i prąd, Energia ze Słońca, Planeta Ziemia. Wiele eksperymentów przeprowadzanych jest w oparciu o przedmioty codziennego użytku oraz przy użyciu substancji dostępnych w każdej kuchni, przewidziano również zajęcia terenowe. Dzieci podczas zajęć doskonale się bawią, a wiedza i umiejętności zdobywane podczas tej „zabawy” są bardzo dla nich istotne. To ciekawość świata młodego badacza, umiejętność dostrzegania szczegółów, stawianie pytań „dlaczego tak jest?” powoduje pojawienie się umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy i własnego rozwoju.

     Uzupełnieniem zajęć w szkole są warsztaty w laboratoriach Politechniki. Uczestniczą w nich najstarsi uczniowie.

     W  listopadzie  i grudniu  2018r. odbył się cykl 3 warsztatów dla młodzieży klas VII - VIII. Zajęcia dla uczniów klas starszych dotyczyły umiejętności architektoniczno-mechanicznych (moduł “Planeta Konstruktorów”), innowacyjno - biznesowych (moduł “Planeta Innowatorów”) oraz związanych ze świadomym wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej (moduł “Planeta Inżynierów”).

     W trakcie warsztatów Planeta Konstruktorów  uczniowie projektowali ogród awangardowy, maszyny kroczące podobne do zwierząt, samochód w oparciu o efektywne modele aerodynamiczne zaczerpnięte od zwierząt pływających. Młodzi ludzie uczyli się o sposobach poruszania się zwierząt i metodach adaptacji tego ruchu na potrzeby rozwiązań inżynierskich. Zajęcia w ramach modułu Planeta Innowatorów miały na celu inspirowanie do twórczego myślenia, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego, a także propagowanie kultury innowacyjności. Trzeci moduł - Planeta Inżynierów rozwijał wiedzę na temat pracy inżyniera oraz wskazywał predyspozycje zawodowe konieczne do pracy
w tym zawodzie.

     Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Projekt, realizowany będzie w szkole przez kolejne dwa lata.

Tekst: D. Ciałowicz