21.09.2019 - sobota. Wspólnota Rycerstwo Niepokalanej, działająca przy Parafii w Słomnikach zorganizowała warsztaty muzyczne z zespołem GUADELUPE z Lublina. O 10.00 spotkaliśmy się w salce przy kościele by wysłuchać historii objawień w Guadelupe, powstania obrazu i zespołu. Później w grupach doskonaliliśmy swoje umiejętności wokalno - instrumentalne.

     O godzinie 17.00 po Mszy Świętej odbyło się wielbienie. Dziękujemy Rycerstwu Niepokalanej za zaproszenie.

Nad uczniami czuwała p. B. Waszuk

Tekst i zdjęcia: BW