We wrześniu i październiku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III brali udział w ogólnopolskim projekcie „BohaterOn - wyślij kartkę do Powstańca”. Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych, które kształtuje naszą tożsamość narodową.  Niestety świadomość o tym wielkim akcie bohaterstwa wśród młodego pokolenia zanika, a ostatni świadkowie odchodzą na wieczną wartę. 

    Mając na względzie to, iż jedną z głównych misji naszej szkoły jest kształtowanie w uczniach postawy wdzięczności, pamięci i szacunku do ojczyzny i jej bohaterów, postanowiliśmy, że z wielką radością zaangażujemy się w ten wartościowy projekt historyczny. Głównym założeniem programu było wykonanie przez dzieci kartek, listów i laurek, które w symboliczny sposób miały uhonorować Powstańców i ich bezkompromisową walkę o wolność Polski. Jak można się domyśleć nasi podopieczni wywiązali się z tego zadania w sposób znakomity. Kartki i laurki były wykonane w sposób niezwykle staranny i kreatywny. Listy napisane przez starszych uczniów były bardzo wzruszające, zawierały słowa uznania i wdzięczności. Z powstałych prac powstała galeria, którą mogli podziwiać uczniowie, nauczyciele oraz odwiedzający naszą szkołę goście. Po okresie wystawy, wszystkie kartki zostały dokładnie zapakowane i wysłane na adres Fundacji Rosa, która przekaże je w imieniu naszych uczniów Powstańcom.

    Być może, któryś z Bohaterów odpisze…czekamy.

Tekst: Alina Trzęsiec