25 czerwca wszyscy uczniowie klas I – III pożegnali wyjątkowy rok szkolny 2020/2021. Mimo, że pandemia utrudniała codzienną pracę, to uczniowie  zdobyli zaplanowane wiadomości i umiejętności. Każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości.

  Za całoroczną pracę wszyscy uczniowie otrzymali ciekawą książkę oraz odznakę wyróżniającą ich na tle grupy. Nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie pomoc rodziców podczas edukacji zdalnej, za co serdecznie dziękujemy.

   Rodzicom, dzieciom i nauczycielom życzymy udanych, bezpiecznych i wymarzonych wakacji.

Tekst: I. Żarkowska