28 września 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to dzień symboliczny. Ma on na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

     W tym dniu uczniowie klas IV wzięli udział w konkursie EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA, który przygotowała p. Barbara Krzyżak.
W rozwiązywanie zadań zaangażowane były całe klasy. O zdobytym miejscu decydowała liczba punktów.

I miejsce zajęła klasa IV b.

Dyplomy wyróżnionym klasom wręczyła Pani Dyrektor Grażyna Dubiel.

     Następnie przez 2 godziny sześć Komisji Egzaminacyjnych przepytywało uczniów klas III –VIII SP i III gimnazjum tabliczki mnożenia. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania otrzymały certyfikat i tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Podsumowanie akcji:
    - 14 egzaminatorów

    - 216 egzaminowanych osób
    - 141 osób, które zdały egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia

Najlepszy wynik uzyskały klasy:
    1. VIII b SP

    2. VII a SP
    3. III b G

Tekst: Barbara Krzyżak